Община Минерални бани
Официален сайт

Туристическа екопътека „Боян Ботево – Улу дере – Орлови скали“По маршрута на екопътеката с обща дължина 10 км са обособени 7 зони за отдих и атракции, 5 нови и две съществуващи при местносттите Петте Чучура и Орлови скали, които не са предмет на настоящия проект.

В зоните за отдих, на съществуващи поляни по трасето на пътеката са изградени и монтирани малки по размер атракции на открито и места за отдих.

Екопътека „Боян Ботево – Улу дере – Орлови скали“ Екопътека „Боян Ботево – Улу дере – Орлови скали“

‹ Назад

За общината

Предстоящи събития