Община Минерални бани
Официален сайт

Пазарни консултацииПазарни консултации Рехабилитация и модернизация на спортна и детска площадка в УПИ I-167, кв.12 по плана на с. Караманци

Пазарни консултации по проект "Рехабилитация и модернизация на спортна и детска площадка в УПИ I-167, кв.12 по плана на с. Караманци"

Пазарно проучване № 1/2023 г.

Пазарни консултации по проект проект „Рехабилитация на водопроводна мрежа в Община Минерални бани“.

Пазарно проучване № 2/2022 г.

Пазарно проучване за установяване на реални пазарни цени на стойността по проект „Рехабилитация на водопроводна мрежа в Община Минерални бани “ за следните обекти: ОБЕКТ 1. Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Караманци, община Минерални бани; ОБЕКТ 2. Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Сусам- етап I

Пазарно проучване № 1/2022 г.

Пазарно проучване за установяване на реални пазарни цени на строително-монтажни дейности „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област Хасково“

Пазарни консултации № 1/2021 г.

Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка на сценично оборудване и народни носии по проект „Подобряване на читалищната дейност в община Минерални бани“

Пазарни консултации № 6/2020 г.

Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община Минерални бани“

Актуално

Предстоящи събития