Община Минерални бани
Официален сайт

Пазарни консултацииПазарни консултации № 1/2021 г.

Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка на сценично оборудване и народни носии по проект „Подобряване на читалищната дейност в община Минерални бани“

Пазарни консултации № 6/2020 г.

Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община Минерални бани“

Актуално

Предстоящи събития