Община Минерални бани
Официален сайт

Автобусно разписаниеАВТОБУСНА ЛИНИЯ
ХАСКОВО – МИНЕРАЛНИ БАНИ – СУСАМ
ЕЖЕДНЕВНО
Тръгване  от  АВТОГАРА ХАСКОВО Тръгване от с. СУСАМ

5,50 ч
Изпълнява се от „АРДА ТУР“ЕООД         Хасково

6,30 ч
през с.Татарево
Изпълнява се от „АРДА ТУР“ ЕООД Хасково

7,15 ч
през с. Татарево,
с. Горно Брястово,
с. Спахиево
Изпълнява се от ЕТ„ИМСЕФТ“
Хасково

9,00 ч
през с. Татарево,

Изпълнява се от ЕТ„ИМСЕФТ“
Хасково

10,00 ч
Изпълнява се от „АРДА ТУР“ЕООД        Хасково

11,00 ч
Изпълнява се от „АРДА ТУР“ ЕООД   Хасково

12,00 ч
през с. Татарево,
с. Горно Брястово,
с. Спахиево
Изпълнява се от ЕТ„ИМСЕФТ“
Хасково

13,00 ч
през с. Татарево,

Изпълнява се от ЕТ„ИМСЕФТ“
Хасково

14,00 ч
Изпълнява се от „АРДА ТУР“ЕООД                 Хасково

15,00 ч
Изпълнява се от
„АРДА ТУР“ ЕООД  Хасково

16,00 ч
през с. Татарево,
с. Горно Брястово,
с. Спахиево
Изпълнява се от
ЕТ„ИМСЕФТ“Хасково

17,10 ч
през с. Татарево,

Изпълнява се от ЕТ„ИМСЕФТ“Хасково

18,00 ч
през с.Татарево
Изпълнява се от
„АРДА ТУР“ ЕООД  Хасково

19,00 ч
Изпълнява се от
 „АРДА ТУР“ЕООД  Хасково

 

АВТОБУСНО ЛИНИЯ
ХАСКОВО –  АНГЕЛ ВОЙВОДА

    Е Ж Е Д Н Е В Н О

ТРЪГВАНЕ
ОТ  АВТОГАРА - ХАСКОВО

ТРЪГВАНЕ
ОТ  С. АНГЕЛ ВОЙВОДА

 

6,45 ч

5,50 ч

12,10 ч

7,40 ч

15,30 ч

 

13,20 ч

 

АВТОБУСНО ЛИНИЯ
ХАСКОВО –  ВИНЕВО

    Е Ж Е Д Н Е В Н О

ТРЪГВАНЕ
ОТ  АВТОГАРА - ХАСКОВО

ТРЪГВАНЕ
ОТ  С. ВИНЕВО

 

11,30 ч

6,50 ч

16,30 ч

13,20 ч

 

 

За общината

Предстоящи събития