Община Минерални бани
Официален сайт

Онлайн услугиЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ И ЧРЕЗ:

ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Всички услуги, предоставяни от Общинска администрациия Минерални бани са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ на следния адрес: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi na uslugi/obshtinski administratsii/489

 

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да направите своя избор от електронните услуги, предоставяни от Община Минерални бани.

 

Административно обслужване

Предстоящи събития