Община Минерални бани
Официален сайт

СпортСпортна база

Спортната инфраструктура на община Минерални бани:

 • Стадион "Христо Ботев" със съблекални с. Мин.бани. Предназначен за спортна дейност с ЗП – 3000 кв.м
 • Стадион "Аида" със съблекални с. Караманци, общ. Мин.бани, предназначен за спортни дейности с РЗП – 14.705 дка.
 • Спортна площадка с. Караманци с ЗП – 1000 кв.м.
 • Спортна площадка в кв. 10, УПИ 1, с. Сърница с ЗП – 270 кв.м.
 • Спортна площадка в кв. 4, УПИ 1-71, с. Боян Ботево с ЗП – 336 кв.м.
 • Спортна площадка в кв. 3, УПИ 1, с. Ангел войвода с ЗП – 330 кв.м. и РЗП – 990 кв.м.
 • Многофункционално спортно игрище с. Минерални бани, УПИ VI-175, кв. 24 с. Минерални бани, ЗП 1143 кв.м.
 • Благоустрояване –УПИ I „За обществено обслужване“с. Минерални бани, УПИ I, кв. 16а по плана на с. Минерални бани. Площ с включени  прилежащи тротоари 6 230 кв.м.
 • Рехабилитация и благоустрояване на паркова среда“ в с. Минерални бани, УПИ I, кв. 17 по плана на с. Минерални бани.
 • Парк Централна зона село Караманци, УПИ I-167, кв. 12 по плана на с. Караманци.
 • „Изгледен парк“село Винево, УПИ IV, кв. 8 по плана на с. Винево. Площ 1450 кв.м.

Спортни клубове

 • ФК "Топлика-77"  с. Минерални Бани - представителен мъжки отбор с 22-ма картотекирани състезатели.
 • ФК "Аида" с. Караманци  - представителен мъжки отбор с 20  картотекирани състезатели и представителен детски отбор с 35 картотекирани състезатели. -две подготвителни групи: ученици от 4/5/6 кл.- 20 бр, ученици от 7/8 кл. – 15 бр.
 • Хандбален клуб "Топлика" с. Минерални бани – представителен детски отбор подготвителна група от 10 годишни момичета 15 деца ,детски отбор/ 14 годишни/- 16 състезатели/ ученици/, представителен женски отбор – 16 картотекирани състезатели.
 • КБ "Буря" с. Караманци – 24 състезатели. Клубът по борба“Буря“ с. Караманци – сдружението е вписано в Хасковски окръжен съд на 10.05.2014год. с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Като основен предмет е осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в развитието и популяризирането на физическата култура на лицата чрез практикуване на спорта борба. На 15.09.2014год. клубът е регистриран в Министерство на правосъдието с удостоверение № 005, гр. София
 • ШК“Ботев“ с.Караманци - състезатели 20 / ученици/ от I до VIII/IX клас.

Спортни мероприятия

 • Мини-маратон „Хасково-Минерални бани“
 • Държавно първенство по ориентиране
 • Скоростно коло изкачване на връх“АИДА“
 • Международен шахматен турнир “Минерални бани“
 • В рамките за Празника на с. Караманци ежегодно се провеждат:
  • турнир по мини-футбол
  • турнир по шах-мат за аматьори
  • свободни борби
 • Национална среща на Субару клубовете
Мини-маратон „Хасково-Минерални бани“ Мини-маратон „Хасково-Минерални бани“
Мини-маратон „Хасково-Минерални бани“

НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани
НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА Среща 2019 SUBARU- с.Сусам общ.Минерални бани

Спортно ориентиране в Минерални бани Спортно ориентиране в Минерални бани Спортно ориентиране в Минерални бани
Спортно ориентиране в Минерални бани

Проекти в областта на спорта

 • Един от одобрените проекти в областта на спорта в община Мин.бани е стадиона в с. Караманци. В проекта се предвижда разполагане на обслужваща сграда – съблекални в имот № 049007, м. „Бахче Тарал“, с.Караманци с площ 118.55 кв.м., РЗП на 118.55 кв.м., застроен обем 302.3 куб.м. Сградата се предлага да бъде разположена странична/западно/ на игрището. Подходът към нея е между изградените места за зрители /трибуни/, коитавече са монтирани за 70 места.
 • В ход е изграждането на спортна площадка в с. Караманци за обезпечаване нуждите на жителите и гостите от терен заспорт на открито. Спортната площадка е проектирана като футболно игрище с размери 61/100 м. и отговарящи на всички изисквания. Инвестиционното намерение е да се развият спортните традиции и спортното възпитание.
 • Разработен е проект за ,,Благоустрояване и паркоустрояване на парк“, намиращ се на кв. 7 УПИ II в с. Мин.бани в който е предвидено изграждане на площадка с фитнес съоражения с два вида настилка – ударопоглъщаща и твърда.
 • Многофункционална спортна площадка в УПИ 1 – За училище, кв. 10 по плана на с. Сърница, община Минерални бани. Този проект е на ниво проектиране. С проекта се третира южната част от дворното пространство на училищен двор. Предлага се изграждане на една спортна площадка за футбол на малки вратички и хандбал, паркинг за 9 превозни средства и един, който да се използва инцидентно при масови мероприятия. С проекта се предлага единна концепция за всички паркови архитектурни елементи пейки, осветителни тела, кошчета за смет, рамки за велосипеди и др.
 • Многофункционална спортна площадка в УПИ I – 71, кв. 4 по плана на с. Боян Ботево, община Минерални бани е следващият проект на ниво проектиране. Предлага се изграждане на две спортни площадки, една многофункционална площадка за волейбол и баскетбол, и една за футбол с малки вратички. Проекта се третира част от дворно пространство на училищен двор.
 • Многофункционална спортна площадка в УПИ 1 за училище, кв. 3 по плана на с. Ангел Войвода. В този проект се предлага изграждане на една  многофункционална спортна площадка за футбол на малки вратички, хандбал, волейбол и баскетбол. При площадката се предвиждат места за сядане – пейки по приложен конструктивен детайл.

Реализирани проекти

Многофункционална спортна площадка – Минерални бани

Многофункционална спортна площадка – Минерални бани Многофункционална спортна площадка – Минерални бани

Спортната площадка се намира в двора на СУ “Проф.д-р Асен Златаров” и е създадена на мястото на съществуващото спортно игрище. Община Минерални бани получи допълнителен трансфер за изграждането от 400 000 лв. Спортното съоръжение отговаря на всички съвременни изисквания и ще предлага възможност за провеждане на учебни занятия, тренировки на местни спортни отбори и провеждане на спортни състезания. Игралното поле на новото спортно съоръжение е изградено с подходяща настилка и трибуни за зрителите със 190 места за сядане. За състезателите са направени скамейки с поликарбонатно покритие. Спортното съоръжение разполага с озвучителна система и информационно LED табло.
В района около игрището са засети декоративни дървета и храсти, които допълнително облагородяват района. Според проекта растенията са от видовете едроразмерна и кълбовидна туя, магнолия, кипарис, лагерстремия и широколистни дървета. Декорът се дооформя с над 200 рози, жив плет, вечнозелени храсти от вида Сабина и декоративна върба.

 

Стадион "Аида" със съблекални с. Караманци, общ. Минерални бани

Стадион „Аида“ с. Караманци, общ. Минерални баниПредназначен за спортни дейности с РЗП – 14.705 дка. Детски футболен отбор на община Минерални бани ще започне официални тренировки на новия стадион в Караманци. Децата ще бъдат селектирани от всички училища на територията на общината, а заниманията ще се водят 3 пъти седмично от специалист в областта на футбола. Стадионът в Караманци претърпя основен ремонт. Сумата отпусната от Министерството на младежта и спорта за реконструкцията бе 250 000 лева. Направен бе отличен дренаж на терена, подменена е тревната настилка, съблекалните и трибуните са ремонтирани. Асфалтирана бе и 200-метровата отсечка, свързваща стадиона и пътя за селото. Така децата ще имат чудесна база за развитие на талантите си на чисто професионален футболен терен. Очаква се от следващото първенство Минерални бани да има вече детски отбор, участник в областната група.


За общината

Предстоящи събития