Община Минерални бани
Официален сайт


Новини


Община Минерални бани подкрепя инициатива за борба с инсулта

14 Юли 2024  брой посещения 62

Община Минерални бани подкрепя инициатива за борба с инсулта

Община Минерални бани подкрепя инициативата „Всяка минута е ценна“ за борбата с инсулта, чийто инициатор е Асоциацията за инсулт и афазия. Във фоайето на общината е поставена специална платформа, в която има брошури, какво да се прави в случай на инсулт.

ОбС в Минерални бани проведе седмо редовно заседание

12 Юли 2024  брой посещения 90

ОбС в Минерални бани проведе седмо редовно заседание

Общинския съвет в Минерални бани проведе седмото си редовно заседание за този мандат. Първоначално в проекта за дневен ред бяха включени 5 проекта за решения, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 3.

ОбС на ДПС – Минерални бани призова Областния съвет на ДПС да подкрепи призива на Ахмед Доган

11 Юли 2024  брой посещения 81

ОбС на ДПС – Минерални бани призова Областния съвет на ДПС да подкрепи призива на Ахмед Доган

Общинският съвет на ДПС – Минерални бани призовава Областния съвет на ДПС – Хасково да подкрепи призива на д-р Ахмед Доган. Областни съвети на ДПС, включително тези в Кърджали и Смолян разпространиха декларации, в които се обявиха за "ДПС без Пеевски" и в

Журналист от „24 часа“ пише за националния курорт Минерални бани

08 Юли 2024  брой посещения 121

Журналист от „24 часа“ пише за националния курорт Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер разговаря днес с Ваньо Стоилов, журналист от вестник „24 часа“. Основната цел на този разговор бе да чуя нещо повече за настоящата и бъдещата визия на националния курорт, сподели след срещата Ваньо Стоилов. Той се е нагърбил със задачата ...

Календар на събитията Календар на събитията


 

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
ЗАПОВЕДИ
ОБЯВЛЕНИЯ
КОНЦЕСИИ
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА

04 Юли 2024  брой посещения 68

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА СВИКВАМ Общински съвет-Минерални бани на седмо редовно заседание на 11.07.2024г./четвъртък/ от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

20 Юни 2024  брой посещения 53

Общинска администрация Минерални бани ще изплаща възнагражденията на членовете на секционни комисии от проведените на 9 юни избори за Европейски парламент и за народни представители в периода от 25 до 27 юни 2024 г. в сградата на ...

ПОКАНА

28 Май 2024  брой посещения 131

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА СВИКВАМ Общински съвет-Минерални бани на шесто редовно заседание на 04.06.2024г./вторник/ от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

27 Май 2024  брой посещения 88

Съобщение относно обучение на членовете на СИК и ПСИК

ОБЯВЛЕНИЕ

23 Май 2024  брой посещения 159

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

СЪОБЩЕНИЕ

21 Май 2024  брой посещения 246

Във връзка с изтичане срока за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия, Ви ...

Публичен търг с явно наддаване

21 Май 2024  брой посещения 160

Община Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти от лесосечен фонд за 2024г. в горски територии на община Минерални бани.

Публичен търг с явно наддаване

21 Май 2024  брой посещения 229

Община Минерални бани организира публичен търг с явно наддаване за продажба единични и на група имоти частна общинска собственост, който ще се проведе на 13.06.2024г. от 10.00 ч.

Публичен търг с явно наддаване

19 Март 2024  брой посещения 295

Община Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти от лесосечен фонд за 2024г. в горски територии на община Минерални бани.

Публичен търг с явно наддаване

27 Февруари 2024  брой посещения 392

Община Минерални бани организира публичен търг с явно наддаване за продажба единични и на група имоти частна общинска собственост, който ще се проведе на 25.03.2024г. от 10.00 ч.

Публичен търг с явно наддаване

21 Декември 2023  брой посещения 547

Община Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти от лесосечен фонд за 2024г. в горски територии на община Минерални бани.

Заповед № З-390/19.10.2023г.

19 Октомври 2023  брой посещения 730

Заповед № З-390/19.10.2023г. за определяне на спечелилите от проведен на 03.10.2023г. публичен търг с явно наддаване за продажба на единични и на група имоти частна общинска собственост.

Публичен търг с явно наддаване

09 Октомври 2023  брой посещения 698

Община Минерални бани организира публичен търг с явно наддаване за продажба единични и на група имоти частна общинска собственост, който ще се проведе на 26.10.2023г. от 10.00 ч.

Публичен търг с явно наддаване

04 Октомври 2023  брой посещения 537

Община Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти от лесосечен фонд за 2023г. в горски територии на община Минерални бани.

Заповед № З-225/26.06.2024г.

26 Юни 2024  брой посещения 83

Община Минерални бани организира публичен търг с явно наддаване за продажба единични и на група имоти и за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, който ще се проведе на 16.07.2024г. от 10.00 ч.

Заповед № З-223/21.06.2024г.

21 Юни 2024  брой посещения 74

Заповед № З-223/21.06.2024г. за определяне на спечелилите от проведен на 13.06.2024г. публичен търг с явно наддаване на имоти публична общинска собственост.

Заповед №З-212/06.06.2024г.

12 Юни 2024  брой посещения 62

Заповед относно опрделяне на мерки за пожарна безопасност на територията на община Минерални бани.

Заповед №З-204/06.06.2024г.

06 Юни 2024  брой посещения 76

Заповед №З-204/06.06.2024г. за класиране на кандидат за купувач на дървесината за Обект 2403 на основание проведен търг за продажба на стояща дървесина на корен в обекти от горските територии на община Минерални бани.

Заповед №З-154/13.05.2024г.

13 Май 2024  брой посещения 224

Във връзка с епидемичното разпространение на коклюш в страната, медицинските специалисти в детски градини и училища на територията на община Минерални бани, считано от 09.05.2024 г. до 31.07.2024 г., при регистриране на случай на коклюш в ...

Заповед №З-121/05.04.2024г.

05 Април 2024  брой посещения 239

Заповед №З-121/05.04.2024г. за класиране на кандидат за купувач на дървесината за Обект 2402 на основание проведен търг за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на община Минерални бани.

Заповед № З-100/28.03.2024г.

28 Март 2024  брой посещения 281

Заповед № З-100/28.03.2024г. за определяне на спечелилите от проведен на 25.03.2024г. публичен търг с явно наддаване на имоти публична общинска собственост.

ЗАПОВЕД

29 Февруари 2024  брой посещения 211

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.ЗЮ, ал 5, чл.314, ал.4 и ал.5, чл.322, ал.1 от ЗПУО и в изпълнение на влязло в сила решение на Общински съвет - Минерални бани № 74 от 08.02.2024 г. ЗАКРИВАМ: Считано от 1 март 2024 г. филиал на ДГ „Снежанка" в с.Боян ...

ОБЯВЛЕНИЕ

02 Юли 2024  брой посещения 50

Отдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани, област Хасково на основание чл.128, ал.З от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 3-161 от 16.05.2024г. на Кмета и Главен архитект на Община Минерални бани е разрешено изготвяне ...

Протокол за разпределение на имоти от ОПФ, пасища, мери и ливади 2024/2025г.

17 Май 2024  брой посещения 154

Протокол за разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни ...

Съобщение за публично обявяване

22 Април 2024  брой посещения 237

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал. 2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на ...

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2024/2025 г

16 Февруари 2024  брой посещения 1789

Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската ...

Съобщение за публично обявяване

18 Януари 2024  брой посещения 353

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите). За ползване на воден обект - „Пукнатинни Родопски комплекс". Цел на заявеното водовземане: ...

Уведомление за инвестиционно предложение

29 Септември 2023  брой посещения 553

Уведомяваме Ви, че ЗП Динко Добрев има следното инвестиционно предложение: Изграждане и експлоатиране на мини мандра за производство на сирене и кашкавал до 500л мляко.

Открита процедура за определяне на концесионер на язовир "Гюнгермез дере", село Татарево

29 Март 2024  брой посещения 272

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 87 от 06.03.2024 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ...

Открита процедура за определяне на концесионер на язовир "Кайряка", с. Татарево

09 Януари 2024  брой посещения 399

На основание чл. 17, ал. 3, чл. 71, ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет- Минерални бани по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (Решение № 9 от 20.11.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за ...

Открита процедура за определяне на концесионер

12 Октомври 2023  брой посещения 538

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 650 от 15.09.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ...

Открита процедура за определяне на концесионер

11 Октомври 2023  брой посещения 470

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 649 от 15.09.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ...

СЪОБЩЕНИЕ

25 Август 2020  брой посещения 2142

Община Минерални бани съобщава, че с Решение № 151/18.08.2020 г. на ОбС – Минерални бани е одобрен Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Минерални бани за 2020 година.

Открита процедура за определяне на концесионер

24 Август 2020  брой посещения 2504

Община Минерални бани обявява, че на основание Решение № 126/12.06.2020 г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-352/19.08.2020 г. на кмета на община Минерални бани, е открита процедура за определяне на концесионер с предмет "Концесия ...

Открита процедура за определяне на концесионер

18 Август 2020  брой посещения 2813

Община Минерални бани обявява, че на основание Решение № 127/12.06.2020 г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-351/18.08.2020 г. на кмета на община Минерални бани, е открита процедура за определяне на концесионер с предмет "Концесия ...

Пазарно проучване № 1/2023 г.

18 Декември 2023  брой посещения 359

Пазарни консултации по проект проект „Рехабилитация на водопроводна мрежа в Община Минерални бани“.

Пазарно проучване № 2/2022 г.

09 Декември 2022  брой посещения 900

Пазарно проучване за установяване на реални пазарни цени на стойността по проект „Рехабилитация на водопроводна мрежа в Община Минерални бани “ за следните обекти: ОБЕКТ 1. Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. ...

Пазарно проучване № 1/2022 г.

31 Март 2022  брой посещения 1361

Пазарно проучване за установяване на реални пазарни цени на строително-монтажни дейности „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от него ...

Пазарни консултации № 1/2021 г.

12 Януари 2021  брой посещения 2480

Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка на сценично оборудване и народни носии по проект „Подобряване на читалищната дейност в община ...

Пазарни консултации № 6/2020 г.

19 Октомври 2020  брой посещения 2206

Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община ...