Община Минерални бани
Официален сайт

История на минералните извориНай- ценният природен ресурс за развитието на туризма в Минерални бани е минералната вода.
Тя блика от 14 извора с температура 54,1 – 59,2 °С. Характеризира се като хипертермална, сулфатно – натриева и калциева,с минерализация около 1550–1630 мг/л леко радонова – 32 до 53 емана, силициева – 54 мг/л, съдържание на флуор – 3,9 мг/л и неутрална реакция. От това става ясно, че минералната вода има твърде богата медикобалнеологична характеристика, като всеки от нейните физико – химични показатели има съответното по-силно или по-слабо изразено физиологотерапевтично действие, а цялата им резултатна ефективност определя и възможностите за лечение, профилактика и СПА процедури.

Лечебните свойства на минералната вода са били известни и оценени още по време на римската епоха. През ІІ в. селището /град Топлицос/ е наброявало повече от 12 000 жители. Този факт потвърждава голямата популярност, с която се е ползвала  тази минерална вода още в древността. Разкритите археологически паметници потвърждават, че около минералните извори е кипял интензивен живот през различните исторически периоди. Археологическите находки показват, че строените от римляните бани са били използвани както за хигиенни нужди, така и за лекуване на заболелите и ранените при военни походи войници. Римските бани датират от ІІ – ІІІ в. от новата ера.

Изворите са локализирани в 4 групи, отстоящи до 50 м. една от друга, в зона с ширина около 20м. Минералните води извират от пукнатини от терциерен ефузивен масив, образуван в края на палеогена във връзка с вулканичната дейност, настъпила по това време в района на Източните Родопи. Водата идва от дълбочина 150 – 200 м. Ефузивните скали с повишена разтворимост и съдържание на сулфидни минерали, които могат да се окисляват, дават отражение на химическия състав на водата.

Общият дебит на изворите в няколкото каптажа е над 1500 л/м. Каптирането на изворите е извършено през 1937 г. , когато е построена и обществената баня с минерална вода. Поради уникалните лечебни свойства и химичен състав на минералната вода , през 1952 г. , със заповед на МНЗ , курортът в Хасковски минерални бани е обявен за национален курорт. Той е профилиран най-вече за лечение на облитериращи  заболявания на периферните артерии, заболявания на периферната нервна система и на опорно-двигателния апарат.

 

За общината

Предстоящи събития