Община Минерални бани
Официален сайт

Постоянни комисииПостоянна комисия по „Финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

Председател: Екрем Зейнур Юзеир
Членове: 1. Найме Мюмюнали Мустафа
                 2.Ерсан Саид Джефер


Постоянна комисия по „Курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт“

Председател: Ахмед Юсуф Юнлюсой
Членове: 1. Теодора Стефанова Тодорова
                 2.Сунай Сали Хасан


Постоянна комисия по „Общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика“

Председател: Ерол Юзеир Юсеин
Членове: 1. Мюмюн Ахмед Зекир
                 2. Сонер Ферад Сабри


Постоянна комисия по „Контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми“

Председател: Азис Сафет Мехмед
Членове: 1. Екрем Зейнур Юзеир
                 2. Теодора Стефанова Тодорова


Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател: Мюмюн Ахмед Зекир
Членове: 1. Ахмед Али Фейзи
                  2. Мехмед Гюнай Мехмед

Общински съвет

Предстоящи събития