Община Минерални бани
Официален сайт

Постоянни комисииПостоянна комисия по „Финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани“

1. Екрем Зейнур Юзеир – председател
2. Динко Хубенов Добрев – член
3. Ерсан Саид Джефер - член


Постоянна комисия по „Курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт“

1. Ахмед Юсуф Юнлюсой – председател
2. Теодора Стефанова Тодорова – член
3. Авни Юсуф Алтъпармак - член


Постоянна комисия по „Общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика“

1. Ерол Юзеир Юсеин – председател
2. Мюмюн Ахмед Зекир – член
3. Ерол Кемал Ахмед - член


Постоянна комисия по „Контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми“

1. Азис Сафет Мехмед – председател
2. Екрем Зейнур Юзеир – член
3. Теодора Стефанова Тодорова - член


Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

1. Мюмюн Ахмед Зекир – председател
2. Ахмед Али Фейзи – член
3. Сунай Сали Хасан - член

Общински съвет

Предстоящи събития