Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявиСЪОБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!!! Зачестили са опитите за телефонни измами на територията на община Минерални бани, съобщават от Районното управление на полицията в град Хасково.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 отЗМСМА и чл.62, ал.2, Т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание на 06.03.2024 г./сряда/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция" при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция" при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция" при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

ОБЯВА

На 01.03.2024 г. от 9.00 часа в голямата зала na Община Минерални бани предстои публично обсъждане : Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2024 г. при следния дневен ред:

ОБЯВА

Кметство с.Сусам, Община Минерални бани и НЧ"Будилник-1903" с. Сусам Ви канят да отпразнуваме заедно празника на лозаря и винаря "Трифон Зарезан" на 14.02.2024г.

Заповед за въвеждане на временни протиепидемични мерки срещу грип и ОРЗ

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Минерални бани срещу разпространението на грип и ОРЗ, считано от 01.02.2024 г. до 05.02.2024 г. включително, както следва:

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция" при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА СВИКВАМ: Общински съвет-Минерални бани на четвърто редовно заседание на 08.02.2024г./четвъртък/ от 13.00ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание на 21.12.2023 г./четвъртък/ от 09:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на трето редовно заседание на 15.12.2023 r./петък/ от 13:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл. 62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКОА С В И К В А М: Общински съвет - Минерални бани на второ редовно заседание на 01.12.2023 г./петък/ от 13.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание на 27.11.2023 г./понеделник/ от 13:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА С В И К В А М: Общински съвет - Минерални бани на второ редовно заседание на 20.11.2023 г./понеделник/ от 13.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет.

На вниманието на членовете на СИК и ПСИК но територията на община Минерални бани

Уведомяваме Ви, че изплащането на възнагражденията на членовете на СИК и ПСИКна територията на община Минерални бани ще започне от 07 ноември 2023г. от 09,00ч. до 12,00ч. и от 14,00ч. до 16,00ч.

Заповед на Областен управител на област Хасково

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ първото заседание на Общински съвет - Минерални бани.

Обществено обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и предложение за национална карта на социалните услуги

Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на Наредбата за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Национална карта на социалните услуги.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА С В И К В А М: Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание на 25.09.2023 г./понеделник/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

за участие в Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г. на СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА С В И К В А М: Общински съвет - Минерални бани на тридесет и второ редовно заседание на 14.09.2023 г./четвъртък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВА

Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2023 г. при следния дневен ред:

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА С В И К В А М: Общински съвет - Минерални бани на тридесет и първо редовно заседание на 10.08.2023 г./четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание на 24.07.2023 г./понеделник/ от 11:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА С В И К В А М: Общински съвет - Минерални бани на тридесето редовно заседание на 10.07.2023 г./понеделник/ от 13.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА С В И К В А М: Общински съвет - Минерални бани на двадесет и девето редовно заседание на 06.06.2023 г./вторник/ от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание на 25.04.2023 г./вторник/ от 14:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

Списъци на дърва за огрев по населени места за 2023 г.

Списъци на дърва за огрев по населени места за 2023 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА С В И К В А М: Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание на 13.04.2023 г./четвъртък/ от 14:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

Доклад за екологична оценка

Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Минерални бани

ОБЯВА

Общинска администрация – Минерални Бани уведомява всички заинтересовани лица и общественост за инвестиционно предложение „Обследване на енергийна ефективност на сграда в експлоатация „Кметство с.Сърница, находяща се в село Сърница, Община Минерални Бани, кв. 15, УПИ I-121.

ОБЯВА

Общинска администрация – Минерални Бани уведомява всички заинтересовани лица и общественост за инвестиционно предложение „Обследване на енергийна ефективност на сграда в експлоатация „Административна сграда, находяща се в село Минерални бани, Община Минерални Бани, кв. 16А, УПИ I-515.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Минерални бани уведомява членовете на СИК и ПСИК, че на 01 април 2023г. /събота/ от 11,00ч. ще започне приемането и предаването на изборни книжа и материали на секционните комисии на територията на общината.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА С В И К В А М: Общински съвет - Минерални бани на двадесет и осмо редовно заседание на 29.03.2023 г./сряда/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.03.2023 г. от 13:30 часа на oткрита лятна сцена в с. Минерални Бани ще се проведе заключително събитие по проект № B2.6c.19 "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване"

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА СВИКВАМ Общински съвет-Минерални бани на двадесет и седмо редовно заседание на 23.02.2023г./четвъртък/ от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА СВИКВАМ Общински съвет-Минерални бани на двадесет и шесто редовно заседание на 19.01.2023г./четвъртък/ от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния.

Решение №834 на Административен съд - Хасково

Относно Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Минерални бани.

СПРАВКА

По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл. 196. ал 5 от ЗУТ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА свиквам Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 15.12.2022г., (четвъртък) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ПОКАНА

На основание чл.23; ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА свиквам Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 18.11.2022г., (петък) от 13:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА свиквам Общински съвет - Минерални бани на двадесет и пето редовно заседание на 15.11.2022г./вторник/ от 11.00ч. в заседателната зала на Общински съвет.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл. 62, ал.2,т.1 от ПОДОСНКВОА свиквам Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 04.10.2022г./вторник/ от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Минерални бани уведомява членовете на СИК и ПСИК, че на 01 октомври 2022г. /събота/ от 11,00ч. ще започне приемането и предаването на изборни книжа и материали на секционните комисии на територията на общината.

OБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ плюс, с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на предстоящите избори за народни представители на 02 октомври 2022г., Ви уведомяваме, че на 17.09.2022г. (събота) изтича срокът за:Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес,Подаване на заявление за гласуване на друго място, Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА свиквам Общински съвет - Минерални бани на двадесет и четвърто редовно заседание на 30.08.2022г./вторник/ от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет.

Проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в община Минерални бани“

Главна цел: Подобряване на образователната инфраструктура - ЦДГ Снежанка в село Минерални бани и филиали в селата Караманци, Боян Ботево и Ангел войвода включващо СМР на сграда, вертикална планировка и оборудване.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА свиквам Общински съвет - Минерални бани на двадесет и трето редовно заседание на 01.07.2022г./петък/ от 11.00ч. в заседателната зала на Общински съвет.

Актуално

Предстоящи събития