Община Минерални бани
Официален сайт

Кмет на община Минерални баниМюмюн Али Искендер

МЮМЮН ИСКЕНДЕР  е избран за Кмет на Община Минерални бани -  четвърти мандат.

Роден е на 18 февруари 1966 г. в с.Сърница, община Минерални бани.

Завършил е ПУ „Паисий Хилендарски“  специалност – ПУП и НУП.

Бил е последователно Заместник-Кмет на община Минерални бани (1995-1999г.) и Заместник-Кмет на община Хасково (1999-2003г.)

От 2003 до 2009 година е ликвидатор на Булгартабак гр.Хасково.

Избиран в три последователни мандата за Кмет на Община Минерални бани от 2011 до 2023 г.

През октомври 2023 година е избран за четвърти мандат за Кмет на Община Минерални бани с 81,04% от гласовете.

ПРИЕМЕН ДЕН: последния четвъртък на месеца от 13,00 до 16,00 часа.

ТЕЛЕФОН: 03722/20-20

EMAIL: info@mineralnibani.bg

За нас

Предстоящи събития