Община Минерални бани
Официален сайт

Общински съвет Минерални бани - мандат 2023-2027 г.ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 13 в т.ч.
ДПС  -  12  |  ГЕРБ – 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мехмед Лятиф Шакир

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕКРЕМ ЗЕЙНУР ЮЗЕИР 

Представители на ПП „Движение за права и свободи“
1.Азис Сафет Мехмед
2.Ахмед Али Фейзи
3.Ахмед Юсуф Юнлюсой
4.Ерол Юзеир Юсеин
5.Ерсан Саид Джефер
6.Мехмед Гюнай Мехмед
7.Мюмюн Ахмед Зекир
8.Найме Мюмюнали Мустафа

9.Сонер Ферад Сабри
10.Сунай Сали Хасан

Представители на ПП „ГЕРБ“
11. Теодора Стефанова Тодорова

Общински съвет

Предстоящи събития