Община Минерални бани
Официален сайт

Читалища и формацииВ община Минерални бани функционират следните читалища:

 Име на читалище

 Кратка информация

НЧ “Заря – 1957”
с. Минерални бани

Председател: Албена Петкова Недялкова
Секретар:  Дина Димитрова Николова
E-mail: biblioteka_min_bani@abv.bg
Тел.: 0877827703

НЧ “Будилник – 1903”
с. Сусам   

Председател: Тенчо Делчев Пасев
Секретар:  Емилия Йорданова Въчева
E-mail: budilnik1903susam@abv.bg
Тел.: 0889292883

НЧ “ Кирил и Методий- 1952”
с. Караманци

Председател: Филис Ружди  Бекир
Секретар:  Сема Али Тахир
E-mail: citaliste_km1952@abv.bg
Тел.: 0877422035

НЧ “Хр.Ботев- 1985”
с. Боян Ботево

Председател: Адиле Мустафа Мехмед
Библиотекар: Семиха Халил Мюслюм
E-mail: citalistes.boyanbotevo@abv.bg
Тел.:  0877136080

НЧ “Сеяч -1924”
с. Сираково

Председател: Петър Евгениев Николов
Секретар: Теменужка Савева Раева
E-mail: tema_raeva@abv.bg
Тел.: 0879864440

НЧ “ Хр. Ботев- 1928г.”
с. Спахиево 

Председател: Кирил Василев Христов 
Секретар: Пенка Кирева Петкова
E-mail: hh_haskovo@abv.bg
Тел.: 0887925286

НЧ “ Борба – 1927”
с. Сърница

Председател: Азизе Мехмед 
Секретар:Сание Вели Рамадан 
E-mail: borba1927@abv.bg
Тел.: 0897202311

 

Художествени формации

1. Детски групи „Хорце“ при НЧ „Заря-1957“ с.Минерални бани

Детски групи „Хорце“ при НЧ „Заря-1957“ с.Минерални бани

2. Детска вокална група „Изворче“ при НЧ „Заря-1957“ с.Минерални бани

Детска вокална група „Изворче“ при НЧ „Заря-1957“ с.Минерални бани

3. Женска група за изворен фолклор „От извора“ при НЧ „Заря-1957“ с.Минерални бани

Женска група за изворен фолклор „От извора“ при НЧ „Заря-1957“ с.Минерални бани

4. Женска група за изворен фолклор при НЧ „Будилник-1903“ с. Сусам

Женска група за изворен фолклор  при НЧ „Будилник-1903“ с. Сусам

5. Мъжка коледарска група при НЧ „Будилник-1903“ с. Сусам

Мъжка коледарска група при НЧ „Будилник-1903“ с. Сусам

6. Смесена група за изворен фолклор при НЧ „Будилник-1903“ с. Сусам

Мъжка коледарска група при НЧ „Будилник-1903“ с. Сусам

7. Детска фолклорна група „Дъга“ при НЧ „Кирил и Методий-1952“ с.Караманци

Детска фолклорна група „Дъга“ при НЧ „Кирил и Методий-1952“ с.Караманци Детска фолклорна група „Дъга“ при НЧ „Кирил и Методий-1952“ с.Караманци

Програмите за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани по години можете да видите в раздел "Планове и програми"

 

За общината

Предстоящи събития