Община Минерални бани
Официален сайт

Стоматологични кабинетиВ стоматологичните кабинети в с.Боян Ботево, с.Караманци, с.Минерални бани работят стоматолозите:

1. "Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ - д-р Марияна Чокоева" ЕООД

Област:  Хасково, Община:  МИНЕРАЛНИ БАНИ, Населено място:  С.БОЯН БОТЕВО

Адрес: Село С.БОЯН БОТЕВО, Хасково

Област:  Хасково, Община:  МИНЕРАЛНИ БАНИ, Населено място:  С.КАРАМАНЦИ

Адрес: Село С.КАРАМАНЦИ, Хасково  

Телефон:  0883356532 

Марияна Димитрова Чокоева-Ганчева - Общопрактикуващ лекар по дентална медицина без придобита специалност

2. "Амбулатория за първична дентална помощ - Индивидуална практика - Доктор Чавуш" ЕООД

Област:  Хасково, Община:  МИНЕРАЛНИ БАНИ, Населено място:  С.МИНЕРАЛНИ БАНИ

Адрес: ЗС с.Минерални бани

Управител: АЛИН ЕРДИНЧ ЧАВУШ 

Телефон:  0878207341 

Алин Ердинч Чавуш - Общопрактикуващ лекар по дентална медицина без придобита специалност

3. АГППДП - Д-р Дъбеви - ООД

Област:  Хасково, Община:  МИНЕРАЛНИ БАНИ, Населено място:  С.МИНЕРАЛНИ БАНИ

Адрес: УЛ. "КАЛЕТО" №3 - СОУ "АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Управител: СТАНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА-ДЪБЕВА, ЕМИЛ ЗАФИРОВ ДЪБЕВ, АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ДЪБЕВА 

Телефон:  0887594756, 038/66-82-93, 0879698293 

1. Дъбева Емилова Антония - Общопрактикуващ лекар по дентална медицина без придобита специалност
2. Емил Зафиров Дъбев - Обща дентална медицина
3. Станка Атанасова Колева-Дъбева - Общопрактикуващ лекар по дентална медицина без придобита специалност

4. АИППДП -ЕТ" Д-р Олга Щерева"

Област:  Хасково, Община:  МИНЕРАЛНИ БАНИ, Населено място:  С.МИНЕРАЛНИ БАНИ

Адрес: УЛ. " ХРИСТО БОТЕВ" 3 ВХ. Б, ЕТ.1

Управител: ОЛГА ИВАНОВА ЩЕРЕВА 

Телефон:  0888568296 

Олга Иванова Щерева - Обща дентална медицина

5. ЕТ " Д-Р МЕХМЕД ЕМИН - АИППДП

Област:  Хасково, Община:  МИНЕРАЛНИ БАНИ, Населено място:  С.КАРАМАНЦИ

Адрес: ЗС, с.КАРАМАНЦИ

Управител: МЕХМЕД НИЯЗИ ЕМИН 

Телефон:  0888974993 

Мехмед Ниязи Емин - Общопрактикуващ лекар по дентална медицина без придобита специалност
‹ Назад

За общината

Предстоящи събития