Община Минерални бани
Официален сайт

Пазарно проучване № 1/2022 г.Пазарно проучване за установяване на реални пазарни цени на строително-монтажни дейности „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област Хасково“.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Покана
Технически спецификации
Количествено-стойностна сметка
Образец
Резултати от пазарно проучване № 1/2022 г. [публ: 12.04.2022г.]


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития