Община Минерални бани
Официален сайт

Пазарно проучване № 2/2022 г.Пазарно проучване за установяване на реални пазарни цени на стойността по проект „Рехабилитация на водопроводна мрежа в Община Минерални бани“ за следните обекти:
ОБЕКТ 1. Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Караманци, община Минерални бани;
ОБЕКТ 2. Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Сусам- етап I.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Покана
Технически спецификации за обект Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Караманци
Технически спецификации за обект Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Сусам-етап I
Заявление за участие - Приложение № 1
Техническо предложение - Приложение № 2
Ценово предложение - Приложение № 3
КСС Приложение № 4 за ОБЕКТ 1. Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Караманци, община Минерални бани и за ОБЕКТ 2. Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Сусам- етап I


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития