Община Минерални бани
Официален сайт

Пазарни консултации № 6/2020 г.Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община Минерални бани“


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Покана
Технически спецификации
Индикативна количествено-стойностна сметка
Образци
Резултати от проведените пазарни консултации /02.11.2020г./


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития