Община Минерални бани
Официален сайт

Пазарни консултации № 1/2021 г.Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка на сценично оборудване и народни носии по проект „Подобряване на читалищната дейност в община Минерални бани“


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Покана
Технически спецификации
Количествено-стойностна сметка
Образци
Резултати от проведените пазарни консултации /25.01.2021 г./


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития