Община Минерални бани
Официален сайт

Общински съвет Минерални бани - мандат 2019-2023 г.1. Мехмед Лятиф Шакир
Председател на Общински съвет

Дата на раждане: 08.12.1974г.
Образование: Висше, Магистър
Партийна група: ДПС
Тел. за контакти: 03722/22-05, GSM: 0888 572 353
Е-mail: obs_minbani@abv.bg


2. Авни Юсуф Алтъпармак

Дата на раждане: 24.01.1956 г.
Образование: Средно - специално
Партийна група: ДПС


3. Азис Сафет Мехмед

Дата на раждане: 18.02.1987 г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


4. Ахмед Али Фейзи

Дата на раждане: 26.07.1972 г.
Образование: Средно - специално
Партийна група: ДПС


5. Ахмед Юсуф Юнлюсой

Дата на раждане: 12.08.1957 г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС


6. Динко Хубенов Добрев

Дата на раждане: 28.01.1979 г.
Образование: Висше
Партийна група: ГЕРБ


7. Екрем Зейнур Юзеир

Дата на раждане: 06.05.1981 г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


8. Ерол Кемал Ахмед

Дата на раждане: 30.05.1971 г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС


9. Ерол Юзеир Юсеин

Дата на раждане: 29.05.1967 г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС


10. Ерсан Саид Джефер

Дата на раждане: 15.04.1973 г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС


11. Мюмюн Ахмед Зекир

Дата на раждане: 08.07.1977 г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


12. Сунай Сали Хасан

Дата на раждане: 25.10.1980 г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


13. Теодора Стефанова Тодорова

Дата на раждане: 21.04.1974 г.
Образование: Висше
Партийна група: ГЕРБ

Общински съвет

Предстоящи събития