Община Минерални бани
Официален сайт

Общински съветници мандат 2015-20191. Мехмед Лятиф Шакир
Председател на Общински съвет

Дата на раждане: 08.12.1974г.
Образование: Висше, Магистър
Партийна група: ДПС
Тел. за контакти: 03722/22-05, GSM: 0887 414 395
Е-mail: obs_minbani@abv.bg


2. Авни Юсуф Алтъпармак

Дата на раждане: 24.01.1956 г.
Образование: Средно - специално
Партийна група: ДПС


3. Антон Димов Вълчев

Дата на раждане: 29.07.1989 г.
Образование: Висше - магистър
Партийна група: ГЕРБ


4. Ерол Кемал Ахмед

Дата на раждане: 30.05.1971 г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС


5. Ерол Юзеир Юсеин

Дата на раждане: 29.05.1967 г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС


6. Ерсан Саид Джефер

Дата на раждане: 15.04.1973 г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС


7. Илиян Иванов Петров

Дата на раждане: 18.10.1968 г.
Образование: Средно
Партийна група: ГЕРБ


8. Мустафа Шабан Мюмюн

Дата на раждане: 12.02.1979 г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


9. Мюмюн Ахмед Зекир

Дата на раждане: 08.07.1977 г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


10. Петър Тодоров Петров

Дата на раждане: 17.11.1972 г.
Образование: Висше
Партийна група: ГЕРБ


11. Ружди Хасан Дуран

Дата на раждане: 22.04.1967 г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС


12. Сали Шабан Исмаил

Дата на раждане: 04.08.1959 г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


13. Сунай Сали Хасан

Дата на раждане: 25.10.1980 г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС

Общински съвет

Предстоящи събития