Община Минерални бани
Официален сайт

Общински съветници мандат 2011-20151. Мехмед Лятиф Шакир
Председател на Общински съвет

Дата на раждане: 08.12.1974г.
Образование: Висше, Магистър
Партийна група: ДПС
Тел. за контакти: 03722/22-05, GSM: 0887 414 395
Е-mail: obs_minbani@abv.bg


2. Авни Юсуф Алтъпармак

Дата на раждане: 24.01.1956 г.
Образование: Средно - специално
Партийна група: ДПС


3. Бялко Тенев Бялков

Дата на раждане: 19.08.1969г.
Образование: Висше
Партийна група: ГЕРБ


4. Ерсан Саид Джефер

Дата на раждане: 15.04.1973 г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС


5. Илиян Иванов Петров

Дата на раждане: 18.10.1968г.
Образование: Средно
Партийна група: Коалиция за Минерални бани


6. Мустафа Шабан Мюмюн

Дата на раждане: 12.02.1979 г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


7. Петър Тодоров Петров

Дата на раждане: 17.11.1972 г.
Образование: Висше
Партийна група: ГЕРБ


8. Сали Шабан Исмаил

Дата на раждане: 04.08.1959г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


9. Севгин Рамадан Аликоч

Дата на раждане: 10.04.1974г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


10. Сердар Али Зафер

Дата на раждане: 19.10.1978г.
Образование: Висше
Партийна група: ДПС


11. Стамен Тенчев Митев

Дата на раждане: 07.10.1970г.
Образование: Висше
Партийна група: Коалиция за Минерални бани


12. Теодора Стефанова Тодорова

Дата на раждане: 21.04.1974 г.
Образование: Висше
Партийна група: ГЕРБ


13. Ферад Сабри Ферад

Дата на раждане: 05.02.1970г.
Образование: Средно
Партийна група: ДПС

Общински съвет

Предстоящи събития