Община Минерални бани
Официален сайт

Банкови сметки на Община Минерални баниБюджетна сметка на Община Минерални бани

IBAN:BG16DEMI92403100034813
BIC:DEMIBGSF
Сметката се използва за възстановяване разходи за издръжка, ток, вода, топлоенергия и др. Възстановени, разходи за оценки на имоти, подлежащи на продажби

Набирателна сметка на Община Минерални бани

IBAN: BG77DEMI92403300034814
BIC: DEMIBGSF
Сметката се използва за разплащане на гаранции и депозити за участие в търгове. Гаранции за изпълнение на договори

Приходна сметка на Община Минерални бани

IBAN: BG74DEMI92408400034811
BIC: DEMIBGSF
Сметката се използва за разплащане на местни данъци и такси

За нас

Предстоящи събития