Община Минерални бани
Официален сайт

Защита на личните данни



Длъжностно лице по защита на данните определено със заповед № З-176/25.04.2019г. на кмета – Мюмюн Ибрям – секретар на Община Минерални бани


Документи

Предстоящи събития