Община Минерални бани
Официален сайт

ЗАПОВЕДЗабранявам пашата на селскостопанските животни през 2024г. в горските територии собственост на община Минерални бани по землища, отдели и подотдели както следва:


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-30/22.01.2024г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития