Община Минерални бани
Официален сайт

ЗаповедЗ А П О В Е Д №ПО-09-5 от 05.08.2019г. На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед на осн. чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ вр. чл. 72б от ППЗСПЗЗ


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития