Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен,
обособена в обекти от лесосечен фонд за 2022г. в горски територии на община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед №351 06.10.2022г.
Техническо задание
Приложения
Спецификация
График
Обект 2203
Проекто-договор
Условия за провеждане на търга


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития