Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти от лесосечен фонд за 2022г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед № З-76/08.03.2022 г.
Техническо задание
Приложения
Спецификация
График
Обект 2101
Проекто-договор
Условия


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития