Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2018г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед З-479/04.12.2017г.
График
Техническо задание
Условия за провеждане на търга
Заявления
Спецификация
Информация за обект 1801
Проекто-договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития