Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2017 г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед
Условия
График
Образци
Проект на договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития