Община Минерални бани
Официален сайт

На 25.07.2022г от 14:00ч. община Минерални бани организира убличен търг с явно наддаване за отдаване под наемПубличен   търг с явно наддаване  за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост,както следва:

Обособена част от общинска сграда СЗС - Минерални бани УПИ I в кв.17  АПОС № 845/ 26.06.2008г., ет.1 с единствено предназначение за здравни дейности-лекарски кабинети – кабинет №1 с площ 16 кв.м. , кабинет №2 с площ 30 кв.м и общи части от сградата 6 кв.м. или общо 52 кв.м.  – начална тръжна наемна цена за имота 104,00 лв. без ДДС на месец за срок от 10 години.  


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-237/06.07.2022


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития