Община Минерални бани
Официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложениеНа основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение в община Минерални бани с вх. № 4332/ 30.08.2022г. от "ЕНЕРДЖИ 71" ЕООД за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с обща мощност  до 150 kW“, находящ се в новообразувано УПИ X, кв.43 по плана на с.Караманци, община Минерални бани, област  Хасково и външно електрозахранване с подземна кабелна линия ниско напрежение.


ПРИЛОЖЕНИE:
Уведомление за инвестиционно предложение


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития