Община Минерални бани
Официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложениеЕрдал Алиосманов от гр. Хасково има следното инвестиционно предложение:

Да изменя подробен усгройствен план - плана за застрояване на УПИ IV 279, кв. 66 по плана на с. Татарево, общ. Минерални бани и плана за регулация на ПИ 279, кв. 66 по плана на с. Татарево. общ. Минерални бани, област Хасково, като се изразява в определяне начина на застрояване съгласно скицата - проект и задание, като се предвижда свободно застрояване до 10 метра и с конкретно предназначение на имота както следва: УПИ IV-279 за „Фотоволтаична централа".


ПРИЛОЖЕНИE:
Уведомление за инвестиционно предложение


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития