Община Минерални бани
Официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложениеОбщина Минерални бани има следното инвестиционно предложение: Да промени начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 7210, находящ се в местността "Ясака", землището на с. Татарево. община Минерални бани. област Хасково, с площ 57 175 кв.м. от „пасище" в „храсти".


ПРИЛОЖЕНИE:
Уведомление за инвестиционно предложение


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития