Община Минерални бани
Официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложениеНа основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Минерални бани с вх. № 3041/04.07.2019 г. от Тодор Тинчев Тодев за "Въвеждане в експлоатация на обор за отглеждане на 1000 броя кози", в имот 135007 в землището на с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково.


ПРИЛОЖЕНИE:
Уведомление за инвестиционно предложение


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития