Община Минерални бани
Официален сайт

Стратегия за управление на общинската собственостСъгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост се предвижда изработването на стратегия за управление на общинската собственост за периода на мандата. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината в съответствие с плана за развитие на общината. Въз основа на тази стратегия се изготвят програмите за управление и разпореждане с общинската собственост всяка година.


ПРИЛОЖЕНИE:
Стратегия за управление на общинската собственост


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития