Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение за публично обявяванеСъобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал. 2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 70250.799.992, местност „Гърмадата", по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково, с цел на водовземане - „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури".


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за публично обявяване


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития