Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение за публично обявяванеСъобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите). За ползване на повърхностен воден обект - Находище за минерални води "Хасковски минерални бани" в м. "Банска чука" от землището на с.Брястово, община Минерални бани, обл.Хасково, с цел: За "Питейно-битови и хигиенни нужди" и "Други цели".


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за публично обявяване


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития