Община Минерални бани
Официален сайт

РешениеРешение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ IV-279, кв. 66 и плана за регулация на ПИ 279, кв. 66 по плана на с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 450 kW".


ПРИЛОЖЕНИE:
Решение № ХА-ЕО-35/2022 г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития