Община Минерални бани
Официален сайт

Покана за доброволно изпълнениеПОКАНА за доброволно изпълнение на основание чл. 4 и чл. 9 от ЗМДТ

ДО: ЧИНАРИТЕ 2001 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 825096938

Представлявано от АТАНАС БОРИСОВ ДЖАМУРОВ

Адрес за кореспонденция: 4251 С.БАЧКОВО ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ N: 074

Адрес по чл.8 от ДОПК: 4251 с.БАЧКОВО ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ N: 074

Каним Ви най-учтиво да изплатите доброволно задължението си (в едно с лихвите до окончателното изплащане) в 7-дневен срок от получаване на настоящата покана.

За повече информация вижте прикачените файлове!


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Покана за доброволно изпълнение
Акт за установяване на задължения по чл. 107 ал 3 от ДОПК


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития