Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕОтдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани, област Хасково на основание чл.128, ал.З от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 3-161 от 16.05.2024г. на Кмета и Главен архитект на Община Минерални бани е разрешено изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за квартал 1 по плана на с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково.


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВЛЕНИЕ


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития