Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕОтдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани, област Хасково на основание чл. 128. ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че по инициатива на обшина Минерални бани е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ с цел ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ РЕГУЛАЦИОННИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОЦИФРЯВАНЕ НА ПЛАНА за квартали 12, кв.14, кв.14а, кв.19 и кв.19а по действащия план на с.Минерални бани, одобрен със Заповед № 51/1990г. с последващи изменения.


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВЛЕНИЕ №3946


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития