Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Минерални бани, ОБЯВЯВА на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в общинска администрация Минерални бани, отдел ТСУИОПОСЕК е внесен проект за изменение и допълване на кадастрален план и кадастрални регистри за обект: „Изменение на имотна граница по съществуваща на място ограда и попълване на ЖИЛИЩНА СГРАДА в идентифициран ПИ № 102 по плана на с.Боян Ботево, одобрен със Заповед № 138/1995r., община Минерални бани, област Хасково".


ПРИЛОЖЕНИE:
Обявление


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития