Община Минерални бани
Официален сайт

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Срок за реализация на проекта: 01.01.2021 – 30.09.2021 г.

Срок за предоставяне на услугата: всеки работен ден в периода 15.02.2021 – 30.09.2021 г.

Стойност на проекта: 208 494.00 лева

Община Минерални бани приключи изпълнението на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Минерални бани“ по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-5.001  „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) и подкрепата на Европейския съюз (ЕС).

За периода на проекта услугата “топъл обяд” са получили общо 485 потребители от всички 12 населени места в общината.

Очаква се верифициране на разходите, включени в подадения втори междинен отчет по проекта, след което ще бъде подаден и окончателен отчет.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития