Община Минерални бани
Официален сайт

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛСТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – НАПРАВИ ЩАСТЛИВО ЕДНО ДЕТЕ!

Община Минерални бани в качеството си на община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретенбенефициент по проект  „Приеми ме  2015”, стартира кампания за набиране на нови кандидат приемни родители за отглеждане на деца в риск на граждански договор , съобразно нуждите на община Минерални бани по проект  „Приеми ме 2015“ в следните целеви групи:

За отглеждане на деца от 0 до 3 години 
3 броя кандидат приемни родители за отглеждане на здрави деца;

За отглеждане на деца от 3 до 6 години 
1 броя кандидат приемни родители за отглеждане на здрави деца;

За да кандидатстваш за приемен родител  по проект  „Приеми ме 2015“ е необходимо да се изготвят документи. Това  е отговорно решение. Точно поради тази причина при набирането на приемни родители, ние Областният екип по приемна грижа, осигуряваме информация относно приемната грижа и децата, които се нуждаят от нея, за да Ви помогнем да прецените дали това е подходящ избор за Вас и Вашето семейство.
    
Информация ще получите в офиса на Областен екип по приемна грижа, с адрес: ул. „Цар Освободител“ №2, ет.2, офис 2, телефон за връзка: 0882520012‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития