Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВА"ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ набира персонал за работа в Център за активно включване по проект „Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи”, договор № BG05M9OP001-2.005-0063-C01 от 18.04.2017 г. с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Пълният текст на обявата можете да изтеглите тук Заявление за кандидатстване можете да изтеглите тук‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития