Община Минерални бани
Официален сайт

За тридесет и осми път заседава ОбС в Минерални баниЗа тридесет и осми път заседава ОбС в Минерални баниТридесет и осмото си редовно заседание проведе Общинският съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени три докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени 5 допълнителни. Местните парламентаристи приеха Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. и добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2020 г. За да можем да имаме добив на дървесина през следващата година, трябва да имаме Годишен план, който да бъде одобрен от Общинския съвет, едва тогава можем да пуснем екипите, които ще маркират дърветата за сеч, каза управителят на общинското предприятие „Брястлес”. Почистването на бариерни прегради противопожарни отсеки е задължение на общината и съветниците одобриха хората, занимаващи се с тази дейност да получат по 5 кубика дърва за огрев безвъзмездно. Съветниците дадоха съгласие и за отпускане на еднократни финансови помощи на 4 души от община Минерални бани, които досега не са получавали такива. Те дадоха правомощия на изпълняващия длъжността кмет на общината Нуртин Сабри да стартира процедура по възлагане на обществена поръчка за превоз на пътници на територията на община Минерални бани. Останалите докладни бяха за закупуване на прилежаща площ и поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития