Община Минерални бани
Официален сайт

Второ заседание на ОбС - Минерални бани за този мандатВторо заседание на ОбС - Минерални бани за този мандат

Своето второ заседание за този мандат проведе Общинския съвет в Минерални бани от 13,00 часа днес. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 9 точки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Екрем Зейнур предложи да бъдат добавени четири допълнителни.

Сред по-важните от тях бяха изборът на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Местните парламентаристи избраха и Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии в Общинския съвет. Бяха внесени и проекторешения за заплатите на Председателя на Общинския съвет, Кмета на общината, кметовете на населени места и възнагражденията на общинските съветници. След решение на местния парламент участниците в почистването на бариерни прегради и маркиране на лесофонд през 2023 г. ще бъдат стимулирани с по 5 кубика дърва за огрев.

Кметът на общината Мюмюн Искендер ще я представлява на заседанията на Националното сдружение на общините в Република България, а при невъзможност ще бъде заместван от зам. кмета Нуртин Сабри. Съответно председателят на Общинския съвет Екрем Юзеир ще представлява общината на заседанията на Националното сдружение на председателите на Общински съвет, а негов заместник там ще бъде Ахмет Юнлюсой. Приет бе и годишен отчет за Общинската собственост за 2022 г. В края на заседанието местните парламентаристи отпуснаха финансова помощ от 500 лева за традиционното състезание по ориентиране, провело се в землището на село Сираково.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития