Община Минерални бани
Официален сайт

Втора информационна среща на МИГ в Минерални баниВтора информационна среща на МИГ в Минерални баниВтора информационна среща-семинар за популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за МИГ се състоя на 19-ти февруари т.г. в община Минерални бани. Срещата бе водена от Здравко Сечков и Иванка Душкова. В нея участваха представители на общините Минерални бани и Черноочене, които са учредители на Местната инициативна група за двете общини.
Стратегията определя финансовата рамка и конкретните мерки по отделните оперативни програми и ПРСР, които ще се финансират от съответната МИГ. Тя се разработва с широко обществено участие, за да отговаря в пълна степен на реалните потребности на населението и потенциала за развитие, каза специалистът Здравко Сечков. Разработването на добра, качествена и реалистична стратегия е от ключово значение за нейното одобрение и получаване на финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на ПРСР.
През месец март предстоят още две подобни срещи, след което проектът за стратегията ще бъде предложен за публично обсъждане, обясни Иванка Душкова. Идеята ни е да можем да предложим за одобрение стратегията до месец май и МИГ да кандидатства за финансиране още на първия кръг, когато шансовете са определено по-големи, тъй като на втория се очаква много по-силна конкуренция, уточни още г-жа Душкова.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития