Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани започват добив на дървесина за отоплениеВ Минерални бани започват добив на дървесина за отоплениеМестният парламент в Минерални бани одобри със свое решение добив на дървесина от широколистни и иглолистни видове в горските територии на Община Минерални бани през 2018 г. по предложение направено от кмета Мюмюн Искендер. Налице е силно нараснало търсене на дърва за огрев през отоплителния сезон 2018/2019 г. и ние трябва да бъдем готови по-рано, обоснова се кметът на общината. В предишните години поради независещи от нас причини закъснявахме с дървата за огрев, които предоставяме на населението, затова сега се опитваме да започнем по-отрано. Нека хората знаят и да заявят желаните от тях количества още отсега и да не оставят това за последния момент, добави още той. Одобрените количества за ползване на широколистна дървесина са в размер на 2 799 куб. м. плътна лежаща маса. Началните цени за продажба са утвърдени с Решение №544 от 24.11.2017 г. Количествата иглолистна дървесина са в размер на 39 куб. м. плътна лежаща маса. Началните цени за продажбата й са утвърдени с Решение №471 от 23.05.2017. Общинския съвет одобри провеждане на процедури „Явен търг” за продажба на стояща на корен дървесина от широколистни и иглолистни видове в горските територии на община Минерални бани. С друго свое решение местният парламент прие план-извлечение за санитарна и принудителна сеч за 2018 г. върху площ от 46,6 хектара в размер на 905 куб. метра стояща маса. Прочистването се налага поради съхнене на иглолистни насаждения, повредени от шестзъб корояд и повредени иглолистни и широколистни насаждения от ветровал, ветролом и съхнене на дъба.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития