Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани ще овладяват популацията на бездомни кучетаВ Минерални бани ще овладяват популацията на бездомни кучетаПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2021-2024 г. приеха в община Минерални бани. Тя е съобразена с европейските изисквания по отношение на грижите и хуманното отношение към животните и включва конкретни механизми за овладяване популацията на безстопанствените кучета в населените места. Основната цел на тази Програма е намаляване на популацията на безстопанствените кучета чрез прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. Задачите на Програмата включват контрол върху отглеждането на домашни кучета и намаляване до минимум на рисковете от разпространение на заразни заболявания, касаещи хора и животни. Финансовите средства необходими за прилагането на програмата ще бъдат осигурени от бюджета на община Минерални бани, постъпленията от таксата за притежание на куче, дарения на физически и юридически лица, както и финансови средства от организациите за защита на животните.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития