Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани приемат документи по „Млад фермер”В Минерални бани приемат документи по „Млад фермер”Стартира прием на проекти по „Млад фермер” за 25 000 €. Допустими са кандидатите до 40 навършени години, започнали да се занимават със селскостопанска дейност с не-повече от 24 месеца назад, с налично земеделско стопанство между 8000 € и 16000 € СПО (около 15-30 дка зеленчук на открито, или 15-30 дка овошки, или 2-3 дка оранжерии, или до 200 овце или 150 кози или 15 крави… или комбинация). Програмата е петгодишна. Стойността на субсидията е 25 000. €,като първото плащане, в размер на 12 500 €, е при одобрение, а вторите 12 500 €- след третата година при правилно изпълнение на целите, заложени в бизнес плана. Приоритет вземат стопанствата с плодни овошки и ягодоплодни, зеленчукопроизводители, оранжерийни производители, животновъди с овце, кози, говеда, свине, някои видове птици, пчелни кошери. Приоритет взимат и стопани с диплома за завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, както и производители с интереси към биологичното производство.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития